Kelionė į Košicę. Nemalonumai su pareigūnais

Kelionė į Košicę. Nemalonumai su pareigūnais

– Ar galiu jums padėti? – paklausiau Kamilę užkalbinusio pareigūno. – Iš kur esate ir kur keliaujate ? – rūsčiu balsu paklausė jis. – Iš Lietuvos. Rytoj važiuosime į Vengriją. – Kur jūsų bilietai, kurią valandą išvykstate? – Dar neturime....